เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติบริษัท

บริษัท เอดิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ประกอบกิจการนำเข้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากนาๆ ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เป็นต้น โดยกลุ่มนักนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ และความงามจากประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี

 

ปณิธาน

บริษัท ฯ มีความมุ่นมั่นที่จะเป็นผู้นำในการทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความใส่ใจ และห่วงใยสุขภาพของตนเองมากขึ้น
 

วิสัยทัศน์

บริษัท ฯ เป็นหนึงในธุรกิจที่เป็นผู้สร้าง และพัฒนาสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้คำปณิธาน “ Best Quality is our Commitment”

 

 

พันธกิจ

บริษัท ฯ มีความมุ่นมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ ที่มีผลทางการเสริมสร้างสุขภาพ และความงามภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริโภค