ผลิตภัณฑ์

TA-65®MD ขนาด 100 ยูนิต บรรจุ : 30 เม็ดต่อขวด  (สินค้าหมด)
TA-65®MD  ขนาด 250 ยูนิต บรรจุ : 90 เม็ดต่อขวด