กลับคืนสู่ความอ่อนเยาว์ในระดับเซลล์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร TA-65®MD

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร TA-65®MD ที่มีโมเลกุลบริสุทธิ์จากธรรมชาติ นวัตกรรมบนพื้นฐานรางวัลโนเบลที่ได้รับการศึกษาวิจัยมากกว่า 10 ปี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ามีผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรส และทำให้เทโลเมียร์ในเซลล์ยืดยาวขึ้นจึงเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานและคืนความอ่อนเยาว์ให้กับเซลล์ในร่างกาย ผิวพรรณสดใสและกระชับเต่งตึง TA-65®MD ได้รับประกาศนียบัตร GRAS ยืนยันถึงความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


ข่าวสารและกิจกรรม

วีดีโอ